Toán học giữa đời thường II: Anh Paul bạch tuộc và luật số lớn

Vuhavan's Blog

Lại sắp đến một mùa World Cup. Ôn lại chuyện xưa, một trong nhưng nhân vật nổi tiếng nhát của WC 2010 là anh Paul bạch tuộc. Bạch tuộc đây không phải tên hiệu của Paul, như Hải rồng xanh hay Hoàng sư tử. Paul la một bạch tuộc chính cống, tức là nó có 8 vòi, và bơi trong một bể nước.

Paul nổi tiếng vì nó đã đoán trúng kết quả cả 7 trận đấu của tuyển Đức. (Paul mang quốc tịch Đức, hay chính xác hơn, nó cư trú trong bể cá của một quán ăn tại Đức.) Phải nói rằng đoán trúng kết quả 3,4 trận đấu liên tiếp là điều rất ít nhà bình luận thể thao nào làm được . Duy nhất có xác xuất gần 100 phần trăm ngang với Paul, không ai khác ngoài Pele vĩ đại, người thường xuyên đoán sai

View original post 850 more words

Advertisements

Đạo văn

Vuhavan's Blog

Hiện tượng đạo văn ngày càng được nhắc đến nhiều hơn trên báo chí, và nhận được sự quan tâm của xã hội. Trong bài này, chúng tôi muốn bàn tới khía cạnh học thuật của hiện tượng này.

Các hành động đạo văn thường được nhắc tới như sau.

Phát hiện: Trong bài báo của A và B có những đoạn giống hệt nhau. (Bằng chứng rõ ràng: bản sao của hai bài báo.) Vì bài của A viết trước của B, và xác suất hai người khác nhau viết một câu dài (hay một đoạn văn vài ba câu) giống hệt nhau là hầu như bằng không, chắc chắn B đã đạo văn của A.

Kết luận: Đạo văn là không thể chấp nhận được trong nghiên cứu khoa học. B cần phải được xử lý.

.

Hai bước này gần như rất logic và thống nhất với…

View original post 1,403 more words

“The Universe is Asymmetric” / “Vũ trụ là bất đối xứng”

PhamVietHung's Home

In 19th century, Louis Pasteur declared: “The universe is asymmetric and I am persuaded that life, as it is known to us, is a direct result of the asymmetry of the universe or of its indirect consequences. The universe is asymmetric”[1]. Physics in 20th century had proved Pasteur’s prediction was totally right asymmetry is a universal law of nature…

Trong thế kỷ 19, Louis Pasteur tuyên bố: “Vũ trụ không đối xứng và tôi tin rằng sự sống, như chúng ta đã biết, là kết quả trực tiếp của tính bất đối xứng của vũ trụ hoặc hệ quả gián tiếp của nó. Vũ trụ là bất đối xứng”. Vật lý thế kỷ 20 đã chứng tỏ dự đoán của Pasteur là hoàn toàn đúng tính bất đối xứng là một định luật phổ quát của tự nhiên…

View original post 6,373 more words

Tướng Tàu

Vuhavan's Blog

Từ nhỏ, người Việt ta đã làm quen với các anh tướng Tàu.

Các chuyện dã sử Trung quốc (Đông Chu Liệt Quốc, Tam quốc, Hán Sở tranh hùng, Thuyết Đường vv…) đều là những tiểu thuyết thuộc loại gối đầu giường trong nhiều thế hệ.

Các chuỵện này nội dung chính là chiến tranh, trung tâm của nó là các tướng lĩnh. Trẻ con từ bé đã biết đến Hàn Tín, Hạng Vũ, Khổng Minh, Chu Du, Quan Công, và vô số anh tướng Tàu oai hùng khác. Ta như có cảm giác Trung hoa là cái nôi sản sinh không ngừng các danh tướng kiệt xuất của nhân loại.

Nhưng, lùi xa một chút, có một cảm giác không hẳn là ổn. Lịch sử Trung Hoa chứa đựng một quá trình chiến đấu không ngừng với các bộ lạc phương Bắc. Và xem ra, họ không mấy thành…

View original post 1,444 more words

Stat…

probability & p-value

p(probability) ~ f ~ rate = x/N

p-value ~ sum: [the probability that random chance generated data, or something else that is equal or rarer]

 

 

Fitting a line to data ~ aka ~ Least Squares ~ Linear Regression

y = f(x) = ax + b:     a: slope, b: y intercept

p(fit) = 2, p(mean) = 1

SS (Sum of Squared residuals) = Sum((yi – f(xi))^2) –> min

 

SS(mean) = Sum((yi-mean(y))^2) –> var(mean) = SS(mean)/n

SS(fit) = Sum((yi-f(xi))^2) –> var(fit) = SS(fit)/n

 

R^2 = [var(mean)-var(fit)]/var(mean) –> var was explained

R^2 = [SS(mean)-SS(fit)]/SS(mean) <=1

 

F = {SS(mean) – SS(fit)/[p(fit)-p(mean)]}/{SS(fit)/[n-p(fit)]} >> 1

var: not explained

degrees of freedom

 

F = {SS(mean) – SS(fit)/p(extra)}/{SS(fit)/[n-p(fit)]}

 

 

F1 … F1000: histogram

p-value: number of more extreme values divided by all the values

F distribution ~~ { [n-p(fit)] & [p(mean)-p(fit)] }

 

 

 

 

 

 

SSH tunneling

SOCKS proxy:

SOCKS host: localhost port: nnnn

ssh -D nnnn -C user@localhost

 

scp /…/local/file user@host:/…/destination/

scp -r user@host:/…/remote/file /…/destination/

 

screen –> Ctrl+A –> d

ssh -t user@host screen -r

 

ssh -o VisualHostKey=yes user@host

A Precious Comment / Một Ý kiến Quý báu

PhamVietHung's Home

I am in readers’ big debt, because I have received a lot of valuable comments but I can not answer for all. However, I would like today to discuss on a comment by Mr Hà Văn Thọ, a sincere and profound opinion that I think it may be very useful for many people.

Tôi nợ độc giả rất nhiều, bởi tôi nhận được nhiều bình luận giá trị nhưng không thể trả lời tất cả. Tuy nhiên, hôm nay tôi muốn thảo luận về một bình luận của ông Hà Văn Thọ, một ý kiến chân thành và sâu sắc mà tôi nghĩ có thể rất bổ ích đối với nhiều người.

View original post 8,319 more words